Sunday, January 9, 2011

Quilling Heart

मी आधी काही फुलं आणि पानं बनवली होती, पण त्याच काय करू समजत नवत मग मी ती Heart shape मधे अर्रेंज केलि तर हि डिजाईन बनली. :-)

No comments:

Post a Comment