Friday, January 28, 2011

My Quilling photo Frame (4)

Good Morning Friends, How are you today?
आज मी आपल्या सगळ्यान्ना माझ्या बालपणाचा फोटो दाखवते हा... ह्या फ्रेम मधे मीच आहे. माझा हा फोटो मी जेव्हा तिसर्या वर्गात होते ना तेव्हा चा आहे. मला लहानपणा पासूनच मेकअप करण्याची खुप आवड आहे. :) हा फोटो माझ्या B'Day च्या दिवशी काडला  होता. मला आजही तो दिवस जसाचा तसा आठवतो, त्या दिवशी मला मम्मी नेच तयार केले होते. फोटो मधे मागच्या बाजूला जी डॉल आहे ती पप्पा नी आणली होती माझ्या B'Day च गिफ्ट. मला ती डॉल खुप आवडायची. कित्तेक वर्ष मी ती जपून ठेवली होती. त्या दिवशी खुप पाहुणे आले होतो घरी, माझे मित्र पप्पांचे मित्र. मम्मी नी स्वत माझ्या साठी केक बनवला होता. खुप छान होता तो दिवस...
Fringed flower  
   मी हि फ्रेम कार्ड बोर्ड वर तयार केलि आहे. त्यावर ब्लू कलरचा जाड कागद लावून डिसाइन काडली आहे, सॉरी त्या कागदाला काय नाव आहे ते मला माहित नाहीये.

3 comments: