Monday, January 24, 2011

Quilling Tea Set

नमस्कार मंडळी, कस काय ? बर आहे ना ? सॉरी हा मी एक आठावड़ा आपल्या सगळ्यान्ना भेटू नाही शकले. असो! काय मग चाहा पार्टी करायची का ????

चला तर मी आज तुम्हाला माझ्या Quilling च्या Tea Set मधे चाहा देते. कसा झालाय सांगा हं ? मी हा tea set मागच्या शनिवारी बनवला. मी काही tea set चे फोटो पाहिले होते आणि माला ते खुपच आवडले आणि म्हणून मी हि ते बनवण्याचा प्रयत्न केलाय. या साठी मी दोन कलरच्या स्ट्रिप्स वापरल्या आहेत. तसेच मला हा सेट बनवण्या साठी Quilling Coach चा पण वापर करावा लागला. या coach च्या वापरानेच आपण 3d चा इफेक्ट देऊ शकतो. या सेट मधे सात आइटम आहेत. मी या मधे बाऊल आणि चमचा हि बनवला आहे. हा सेट बनवण्या साठी फारसा वेळ नाही लागत नाही. खुप लवकर बनतो. तुम्ही पण try करा आणि मला सांगा कसा बनला ते.