Tuesday, January 11, 2011

Quilling photo Frame 2

Hello Friends, मी पुन्हा आले आपल्या सर्वांच्या भेटीला आणि माझी नविन कला कुसर दाखवायला सुधा. आज मी अजुन एक फ्रेम बनवली आहे. फोटोतिल हे सुन्दर बाळ माझ्या माउशीचा मुलगा आहे, ओशो (Osho) आणि हि फ्रेम खास त्याच्या साठी. :)
    या साठी मी आधी सधी लाकडी फ्रेम घेतली व त्यावर Pearl Ivory कलर लावला व ते अर्धा तास वालू दिले. तो पर्यंत मी काही फुलं आणि पाने तयार केलि जी माला त्या फ्रेम साठी आवश्यक होती. या मधे मी काही छोटी तर काही 3D फुलांचा वापर केला आहे.  कारन फ्रेमला चांगला उठाव मिळावा म्हणून. तसेच खाली दिलेल्या फोटो प्रमाणे मी दोन आकाराची पाने वापली आहेत. छोटया फुलां साठी मी पातल स्ट्रिप्स वापरल्या तर मोठया साठी त्यापेक्षा जाड आणि मोठया स्ट्रिप्स वापरल्या आहेत.

    व हे सर्व चांगल्या रितीने पाहण्या साठी या फ्रेमचे वेग वेगळ्या ऐंगल (angle) ने फोटोस घेतले आहेत. पण हो हे फोटोस मी नाही
    घेतले हं, हे सगले तसेच आधीचे पण सर्व फोटोस माझ्या पतिदेवांनी म्हणजे माझ्या hubby न्नी घेतले आहेत. म्हणून माझ्या या कले मधे त्यांची पण खुप मोठी साथ आहे आणि या साठी मी त्यांचे मना पासून  आभार मानते.