Sunday, December 26, 2010

Painting on OHP sheets using glass colors

हि फ्रेम मी प्लास्टिकच्या म्हणजे OHP शीट वर ग्लास पेंटिंग करून बनवली आहे. या साठी मी 3D आउटलाइनर, ग्लास कलर वापरले आहेत. तसेच मागे बटर पेपर व बोर्डर न्यूज़ पेपरच्या रोल ने तयार केलि आहे.